Jan Kanecki

Radca prawny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Specjalista z zakresu prawa upadłościowego i prawa nieruchomości. Założyciel Kancelarii. Syndykiem jest już od 1991 roku, obejmował też funkcję w postępowaniach upadłościowych takich spółek jak Bank Staropolski S.A. oraz Z.M. POZMEAT S.A. Jako członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego brał udział przy tworzeniu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz uczestniczył w pracach powołanej później Komisji, zajmującej się jej nowelizacją. Prelegent na konferencjach i szkoleniach organizowanych m.in. przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Absolwent studiów podyplomowych Mediacje i negocjacje. W wolnym czasie w pełni oddaje się swojej pasji - grze w golfa.

j.kanecki@kanecki.pl +48 604 129 301 http://linkedin.com/jankanecki


Jakub Kulesza

Radca prawny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. W 2008 roku jako jeden z pierwszych złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na licencję syndyka. Połączenie wszechstronnej wiedzy prawniczej z wieloletnią praktyką gwarantuje jakość usług na najwyższym poziomie, a biegła znajomość języka niemieckiego i angielskiego pozwala na uniwersalne wykorzystanie posiadanych umiejętności również w kontaktach z podmiotami zagranicznymi. Studia z zakresu prawa polskiego ukończył na UAM w Poznaniu, z zakresu prawa niemieckiego na Europa Universitaet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł LL.M. “Master of Polish and German Law”. Wiedzę w obszarze prawa europejskiego wzbogacał także na rocznym stypendium na Universiteit Utrecht w Holandii. Słuchacz studiów podyplomowych o tematyce restrukturyzacji przedsiębiorstw na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Z Kancelarią związany od 2004 roku. Wyczynowo uprawia żeglarstwo.

j.kulesza@kanecki.pl +48 609 136 166


Katarzyna Kanecka - Małecka

Radca prawny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, mediator. Uzyskana w 2011 roku licencja syndyka oraz umiejętności zdobyte w trakcie pracy w Kancelarii pozwalają jej na kompetentne sprawowanie powierzanych funkcji w licznych postępowaniach upadłościowych. Doświadczenie radcy prawnego i mediatora w połączeniu z wiedzą zdobytą podczas studiów, a także konferencji i szkoleń, umożliwia jej znajdywanie skutecznych rozwiązań, pozwalających na osiągnięcie porozumienia na drodze mediacji. Ukończyła Prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i Negocjacje na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Z Kancelarią związana od 2007 roku. Wpisana na listę mediatorów stałych, prowadzoną przez prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

k.kanecka@kanecki.pl +48 604 414 171


Wojciech Czajkowski

Radca prawny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Specjalizację w zakresie prawa upadłościowego rozpoczął już w trakcie studiów. W ramach swojej praktyki w Kancelarii kompleksowo zajmuje się doradztwem dla dłużników i wierzycieli w toku postępowań związanych z szeroko pojętą niewypłacalnością, bądź też jej zagrożeniem. Posiada bogate doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia podmiotom funkcjonującym w obrocie gospodarczym. W obszarze jego zainteresowań znajdują się również sprawy związane z nieruchomościami, w tym dotyczące zasiedzenia, zniesienia współwłasności, rozliczenia nakładów. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym także studiów podyplomowych z zakresu obrotu nieruchomościami. Słuchacz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie o tematyce restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z Kancelarią związany od 2010 roku.

w.czajkowski@kanecki.pl +48 510 212 272


Katarzyna Józefowicz - Jokiel

Radca prawny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Funkcję syndyka wykonuje od 2002 roku, obejmując ją w wielu postępowaniach upadłościowych, m.in. Maxer S.A., Unidex sp. z o.o., Swarzędz Meble S.A., MF Konstrukcje Budowlane sp. z o.o. Jako syndyk zdobyła doświadczenie nie tylko w procesie likwidacji masy upadłości, ale także prowadząc działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa padłego - w szczególności z zakresu kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych i wykonawstwa. Studia na kierunku Prawo ukończyła na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem w upadłości i kryzysie. Z Kancelarią związana od 1999 roku.

k.jozefowicz@kanecki.pl +48 660 696 601


dr Adam Majchrzak

Doradca restrukturyzacyjny

Doktor nauk ekonomicznych, doradca restrukturyzacyjny. Ekonomista i prawnik zainteresowany upadłością oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Sprawuje funkcje syndyka i tymczasowego nadzorcy sądowego w kilku postępowaniach prowadzonych w stosunku do osób fizycznych i prawnych. Pełni także funkcje likwidatora oraz prokurenta w spółkach kapitałowych oraz pełnomocnika osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kandydat na członka rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zajmujący się zagadnieniami polityki gospodarczej, ekonomii agrarnej, analizy ekonomicznej i strategicznej przedsiębiorstw, a także prawem rolnym. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie na kierunku Ekonomia oraz studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie na kierunku Prawo oraz studia podyplomowe prawa upadłościowego i naprawczego). Z kancelarią związany od 2016 r.

a.majchrzak@kanecki.pl 607992054


Renata Moritz

Kierownik sekretariatu

Kierownik sekretariatu,dzięki zdobytym kwalifikacjom oraz wieloletniej pracy w branży prawniczej posiada doświadczenie w profesjonalnej obsłudze sekretariatu. Dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz asystuje pracy radców prawnych i syndyków. Służy pomocą klientom kancelarii, troszczy się o gości, ale przede wszystkim stawia na dobrą i przyjazną atmosferę panującą w pracy. Z kancelarią związana od 2016 roku.

biuro@kanecki.pl +48 61 8411 265


Michał Nalepa

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra zdobył broniąc pracę pt. „Rada Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym”. Zainteresowanie w kierunku prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, oraz szeroko pojętego prawa cywilnego zaczął przejawiać jeszcze na studiach. W 2020 roku rozpoczął aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Z kancelarią związany od 2016 roku. Asystuje przy pracy radców prawnych i doradców restrukturyzacyjnych, pomaga przy kontakcie z klientami i instytucjami, służy konsultacją prawną. Prywatnie miłośnik muzyki, podróży, kultury amerykańskiej i tematyki popularnonaukowej. Pasję realizuje jako autor tekstów i wokalista w zróżnicowanych projektach muzycznych.

m.nalepa@kanecki.pl


Anita Tracz

Radca prawny

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym korporacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się prawo restrukturyzacyjne oraz upadłościowe. Swoją wiedzą wspiera działania doradców restrukturyzacyjnych, w szczególności w zakresie prawa administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa nieruchomości czy też zagadnienia bezskuteczności czynności prawnych. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych. Cechuje ją skrupulatność oraz indywidualne podejście do każdej z prowadzonych spraw. Czas wolny spędza z rodziną, na co dzień praktykuje zdrowy i aktywny tryb życia.

a.tracz@kanecki.pl


Karolina Spichalska

Studentka IV roku kierunku Prawo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie kancelaryjne zdobywa od II roku studiów odbywając praktyki  m.in. w poznańskiej kancelarii adwokackiej. Udzielała się społecznie w Studenckiej Uczelnianej Poradni Prawnej oraz w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa pomagając przy realizacji międzynarodowych projektów.

Obszarem jej działalności jest upadłość konsumencka, postępowania mające na celu oddłużenie, postępowania przed organami administracji publicznej oraz działania mające na celu negocjacje z wierzycielami.

Swój wolny czas poświęca zgłębianiu wiedzy z zakresu prawa karnego oraz postępowania karnego , jazdę na nartach i poznawaniu historii grup przestępczych na świecie.

Z kancelarią związana jest od 2018 roku.

k.spichalska@kanecki.iq.pl


Dlaczego warto
wybrać nas?