Upadłość

Postępowania upadłościowe stanowią historycznie podstawowy profil działalności spółki. Profesjonalizm i fachowość w prowadzonych sprawach upadłościowych gwarantuje unikatowe na rynku doświadczenie, jakim legitymują się wspólnicy spółki, zdobywane w prowadzonych od 25 lat postępowaniach upadłościowych, obejmujących zarówno likwidację majątku upadłego, jak i przeprowadzanych w celu zawarcia układu z wierzycielami. Połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z długoletnią praktyką oraz wszechstronną znajomością rynku zapewnia osiąganie celów postępowania upadłościowego, jakimi są dążenie do jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli, przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa upadłego poprzez jego sprzedaż w całości. W ramach prowadzonych postępowań upadłościowych powołani na funkcję syndyka czy nadzorcy sądowego wspólnicy, efektywnie zarządzają składnikami likwidowanych przedsiębiorstw, a także maksymalizują masę upadłości poprzez wytaczane metodycznie powództwa o bezskuteczność czynności prawnych przed Sądami Powszechnymi.

Zapraszam do rozmowy

Katarzyna Józefowicz - Jokiel
Radca prawny


Zadzwoń pod numer +48 660 696 601
lub napisz na adres

Poznaj pozostałe usługi