Restrukturyzacja

Wraz z wejściem w życie z dniem 1. stycznia 2016 roku regulacji Prawa restrukturyzacyjnego, przedsiębiorcy zyskali nowe narzędzia prawne. Dłużnikom pozwalają one na skuteczniejsze ratowanie swoich, znajdujących się w kryzysie przedsiębiorstw, a wierzycielom na odzyskiwanie posiadanej należności, przy jednoczesnym utrzymaniu kontrahenta w obrocie gospodarczym.

Dla swej skuteczności, nowo wprowadzone narzędzia prawne, wymagają jednak sprawnego, zdecydowanego i profesjonalnego działania zarówno ze strony dłużnika, jak i jego wierzycieli. Aby restrukturyzacja przedsiębiorstwa mogła mieć miejsce, dłużnik powinien trafnie zdiagnozować stan swojej niewypłacalności lub zagrożenia nią i niezwłocznie złożyć wniosek restrukturyzacyjny - właściwie dobierając jedną z czterech możliwych dróg procesu naprawczego. Restrukturyzacja nie zakończy się jednak sukcesem bez zaangażowania ze strony wierzycieli. W ramach toczonego postępowania powinni oni prawidłowo korzystać z nadanych im uprawnień do decydowania m.in. o osobie nadzorcy sądowego czy też sposobie prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika.

Oferujemy analizę stanu przedsiębiorstwa, pomoc w przygotowaniu wniosku i planu restrukturyzacyjnego oraz bieżące doradztwo prawne i ekonomiczne w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Nasza oferta kierowana jest również do wierzycieli, którym zapewniamy reprezentację w trakciepostępowań restrukturyzacyjnych, działań rad wierzycieli, udziału w zgromadzeniach wierzycieli, a przede wszystkim bieżące doradztwo prawne oraz analizę proponowanych im warunków restrukturyzacji i zabezpieczenia ich należności.

Poznaj pozostałe usługi

Analiza i audyt

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną analizą oceny ich sytuacji finansowej, zarówno pod kątem zasadności wszczynania procedur restrukturyzacyjnych, jak i ustalenia przyczyn kryzysu. Poznanie źródła problemu stanowi bowiem pierwszy krok na drodze do jego rozwiązania.

Dobór metody restrukturyzacji

Kolejnym krokiem na drodze do restrukturyzacji firmy, jest dobór właściwej metody „leczenia”. Dokonane wcześniej analizy sytuacji kryzysowej stanowią podstawę do ustalenia zarówno zakresu niezbędnych działań naprawczych, jak i doboru instrumentów prawnych w ramach których będą one realizowane.

Reprezentacja sądowa

Klienci naszej kancelarii mają zapewnioną kompleksową obsługę prawną w ramach działań restrukturyzacyjnych. Nasz zespół przygotowuje wszelkie dokumenty wymagane dla wszczęcia postępowania, reprezentuje przedsiębiorcę przed Sądem, jak i w dalszym toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Prowadzenie postępowania

W skład naszego zespołu wchodzi siedmiu doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych, którzy oprócz reprezentacji przedsiębiorców, zajmują się również samodzielnym prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych i naprawczych. W ramach oferowanych usług, zapewniamy również udział kompetentnego nadzorcy sądowego lub zarządcy dla przedsiębiorcy.

Sprzedaż majątku - pozyskanie finansowania

Z uwagi na bogate doświadczenie na rynku, posiadany dostęp do znaczącej liczby inwestorów i podmiotów zajmujących się nabywaniem i finansowaniem przedsiębiorstw w kryzysie. Kancelaria nasza stanowi częste miejsce spotkań osób z kapitałem poszukujących atrakcyjnych aktywów z przedsiębiorcami zabiegającymi o finansowanie niezbędne dla uratowania ich działalności. Sytuacja ta znacząco zwiększa sprawność i efektywność poszukiwania inwestora, a tym samym całego procesu restrukturyzacyjnego.