Ochrona majątku

Problemy finansowe prowadzonego przedsiębiorstwa dla jego decydentów (właścicieli, członków zarządu, prokurentów) stają się często przyczyną osobistych problemów finansowych. W obecnym, coraz bardziej sprofesjonalizowanym, obrocie gospodarczym, samo przepisanie majątku na żonę nieraz nie wystarcza, aby uchronić dorobek życia.

Naszym Klientom oferujemy konkretne doradztwo w zakresie skutecznego zabezpieczenia majątku osobistego na każdym stadium prowadzenia działalności gospodarczej.Obejmuje to zarówno  odpowiednie zabezpieczenie firmy przed pojawieniem się dodatkowych problemów, jak i ochronę przed napływającymi roszczeniami wierzycieli, skierowanymi do majątku osobistego.

Poznaj pozostałe usługi