Obsługa biznesu

Kancelaria w sposób kompleksowy świadczy pomoc prawną podmiotom prowadzącym działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie spółek prawa handlowego.

Klientom służymy wsparciem jeszcze przed uzyskaniem statusu przedsiębiorcy, w szczególności w zakresie doboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie również w trakcie jej prowadzenia.

Zawiłości związane z prawnymi regulacjami stanowiącymi podstawę funkcjonowania na rynku, a także częstotliwość ich zmian sprawia, że wielu z naszych dotychczasowych Klientów zdecydowało się na skorzystanie ze stałej obsługi prawnej. Wiemy, że każda firma jest inna, dlatego warunki współpracy są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorcy.

Oferujemy weryfikację obecnie funkcjonujących rozwiązań prawnych, sporządzanie umów oraz wsparcie w procesie ich negocjacji. Reprezentujemy Klientów przed sądami, a także organami administracji publicznej.

Dodatkowym atutem Kancelarii jest wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa pracy, w tym w tworzeniu umów o pracę, a także opracowywaniem dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Sporządzamy ,opinie i ekspertyzy prawne, a także udzielamy porad w zakresie wykładni przepisów prawa.

Zapraszam do rozmowy

Jan Kanecki
Radca prawny


Zadzwoń pod numer +48 604 129 301
lub napisz na adres

Poznaj pozostałe usługi