Mediacje

Mediacja to alternatywa rozwiązywania sporów, pozwalająca uniknąć drogi sądowej.

W procesie mediacji nie ma pozwanych ani powodów, winnych ani oskarżających. Nie ma też sędziego, który decyduje o wyniku procesu, arbitralnie wskazując kto jest wygranym, a kto tkwi w błędnym przeświadczeniu o własnej racji.

W mediacjach biorą udział dwie strony oraz mediator, którego rolą jest pokazanie, iż konflikt może być traktowany jako twórczy proces poznawania odmiennych poglądów, zachowań czy potrzeb drugiej strony, a spotkanie przy jego udziale doprowadzić może do uzyskania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania..

Średni czas postępowań mediacyjnych w Polsce to 42 dni, podczas gdy postępowanie sądowe trwa ponad 480 dni.

Powyższe liczby, a także analizowane przykłady nie pozostawiają wątpliwości. Szukając efektywnej formy zażegnania sporu, warto zastanowić się nad mediacją.

Zapraszam do rozmowy

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny


Zadzwoń pod numer +48 604 414 171
lub napisz na adres

Poznaj pozostałe usługi