POWRÓT

VITTORIA RETAIL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Data rozpoczęcia: 05/03/2015

Status: Postępowanie upadłościowe

Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

1. DANE UPADŁEGO:

Upadły: VITTORIA RETAIL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Adres:ul. Bonifraterska 6/18, 00-213 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
KRS: 0000504601, NIP: 5252579752, Regon: 147103074

2. DANE UPADŁOŚCI:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa
Sygnatura akt upadłości: X GUp 107/15
Data ogłoszenia Upadłości: 05.03.2015 r.
Syndyk: Jakub Kulesza
Adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Kulesza, ul. Szpitalna 6/8, 00-031 Warszawa
Sędzia Komisarz: SSR Daria Popłonyk

3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 05.03.2015 r.
  • prawomocność postanowienia: 05.03.2015 r.
  • publikacja w MSiG: nr 57/2015 poz. 3581 z dn. 24.03.2015 r.
  • publikacja w prawie "Gazeta Wyborcza": Gazeta Stołeczna z dnia 24.03.2015 r.
 • Lista wierzytelności:
 • Likwidacja masy upadłości:
 • Zakończenie postępowania:
  • postępowanie w toku (sprzedaż ruchomości i zapasów magazynowych)