POWRÓT

Jerzy Szymaniak w upadłości

Status: W toku

1. DANE UPADŁEGO:

Upadły:  Jerzy Szymaniak
Adres: ul. Powstańców 10/3, 05-800 Pruszków
Województwo: Mazowieckie
 

2. DANE UPADŁOŚCI:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa
Sygnatura akt upadłości: X GUp 707/17,  nowa sygn.akt XIX GUp 248/19
Data ogłoszenia Upadłości:  19.09.2017 r.
Syndyk: Katarzyna Kanecka-Małecka
Sędzia Komisarz: SSR Edyta Dzielińska

3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 19 września 2017 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2017; numer 192/2017 z 4 października 2017 r.; pozycja 37056;
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • data publikacji w MSiG: 
 • Likwidacja masy: brak składników masy upadłości
 • Zakończenie postępowania:
  • postępowanie w toku