HER-OW Sp. z o.o. w upadłości

Data rozpoczęcia: 07/05/2020

Status: W toku

Syndyk jest w trakcie sporządzania pierwszego planu podziału.


HER-OW Sp. z o.o. w upadłości

“APRIVIA” S.A.

Data rozpoczęcia: 27/07/2012

Status: Postępowanie upadłościowe

Trwa rozpoznawanie przez Sędziego- komisarza sprzeciwów wierzycieli co do odmowy uznania przez syndyka zgłoszonych wierzytelności. Trwają prace nad uzupełniającą listą wierzytelności .


“APRIVIA” S.A.

“MAXER” S.A.

Data rozpoczęcia: 21/03/2005

Status: W toku


“MAXER” S.A.

VITTORIA RETAIL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Data rozpoczęcia: 05/03/2015

Status: Postępowanie upadłościowe

Syndyk oczekuje na obniżenie ceny minimalnej składników masy upadłości - wyposażenie sklepów oraz zapasów magazynowych (obuwie), po otrzymaniu stosownego postanowienia Sądu przystąpi do sprzedaży


VITTORIA RETAIL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej