“APRIVIA” S.A.

Data rozpoczęcia: 27/07/2012

Status: Postępowanie upadłościowe

Trwa rozpoznawanie przez Sędziego- komisarza sprzeciwów wierzycieli co do odmowy uznania przez syndyka zgłoszonych wierzytelności. Trwają prace nad uzupełniającą listą wierzytelności .


“APRIVIA” S.A.

“MAXER” S.A.

Data rozpoczęcia: 21/03/2005

Status: Postępowanie upadłościowe

Prowadzenie negocjacji z Inwestorem Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu , w przedmiocie dalszej realizacji w ramach postępowania upadłościowego inwestycji pn. ,, Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze ,, .


“MAXER” S.A.

ZPM JHKR Majerowicz sp. j. w upadłości likwidacyjnej

Data rozpoczęcia: 15/06/2011

Status: Postępowanie upadłościowe

syndyk złożył wniosek o wyrażenie przez Sędziego komisarza zgody na sprzedaż wierzytelności po obniżonej cenie


ZPM JHKR Majerowicz sp. j. w upadłości likwidacyjnej

VITTORIA RETAIL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Data rozpoczęcia: 05/03/2015

Status: Postępowanie upadłościowe

Syndyk oczekuje na obniżenie ceny minimalnej składników masy upadłości - wyposażenie sklepów oraz zapasów magazynowych (obuwie), po otrzymaniu stosownego postanowienia Sądu przystąpi do sprzedaży


VITTORIA RETAIL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

BSI Polska sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

Data rozpoczęcia: 02/08/2012

Status: Zakończone

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań — Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 9 lipca 2020 r. postępowanie upadłościowe zostało zakońćzone.


BSI Polska sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

Przedsiębiorstwo Handlowe „ARKO” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Data rozpoczęcia: 18/11/2011

Status: Postępowanie w toku

Sędzia komisarz wydał postanowienie o wyrażeniu zgody na sprzedaż z wolnej ręki  praw i obowiązków przysługujących upadłemu w stosunku do spółki Przedsiębiorstwo Handlowe ARKO sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Komornikach.  Po zakończeniu likwidacji masy…


Przedsiębiorstwo Handlowe „ARKO” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej