Jan Kanecki

Radca prawny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Specjalista z zakresu prawa upadłościowego i prawa nieruchomości. Założyciel Kancelarii. Syndykiem jest już od 1991 roku, obejmował też funkcję w postępowaniach upadłościowych takich spółek jak Bank Staropolski S.A. oraz Z.M. POZMEAT S.A. Jako członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego brał udział przy tworzeniu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz uczestniczył w pracach powołanej później Komisji, zajmującej się jej nowelizacją. Prelegent na konferencjach i szkoleniach organizowanych m.in. przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Absolwent studiów podyplomowych Mediacje i negocjacje. W wolnym czasie w pełni oddaje się swojej pasji - grze w golfa.

j.kanecki@kanecki.pl +48 604 129 301 http://linkedin.com/jankanecki


Katarzyna Kanecka - Małecka

Radca prawny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, mediator. Uzyskana w 2011 roku licencja syndyka oraz umiejętności zdobyte w trakcie pracy w Kancelarii pozwalają jej na kompetentne sprawowanie powierzanych funkcji w licznych postępowaniach upadłościowych. Doświadczenie radcy prawnego i mediatora w połączeniu z wiedzą zdobytą podczas studiów, a także konferencji i szkoleń, umożliwia jej znajdywanie skutecznych rozwiązań, pozwalających na osiągnięcie porozumienia na drodze mediacji. Ukończyła Prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i Negocjacje na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Z Kancelarią związana od 2007 roku. Wpisana na listę mediatorów stałych, prowadzoną przez prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

k.kanecka@kanecki.pl +48 604 414 171


Wojciech Czajkowski

Radca prawny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Specjalizację w zakresie prawa upadłościowego rozpoczął już w trakcie studiów. W ramach swojej praktyki w Kancelarii kompleksowo zajmuje się doradztwem dla dłużników i wierzycieli w toku postępowań związanych z szeroko pojętą niewypłacalnością, bądź też jej zagrożeniem. Posiada bogate doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia podmiotom funkcjonującym w obrocie gospodarczym. W obszarze jego zainteresowań znajdują się również sprawy związane z nieruchomościami, w tym dotyczące zasiedzenia, zniesienia współwłasności, rozliczenia nakładów. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym także studiów podyplomowych z zakresu obrotu nieruchomościami. Słuchacz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie o tematyce restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z Kancelarią związany od 2010 roku.

w.czajkowski@kanecki.pl +48 510 212 272


Katarzyna Józefowicz - Jokiel

Radca prawny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Funkcję syndyka wykonuje od 2002 roku, obejmując ją w wielu postępowaniach upadłościowych, m.in. Maxer S.A., Unidex sp. z o.o., Swarzędz Meble S.A., MF Konstrukcje Budowlane sp. z o.o. Jako syndyk zdobyła doświadczenie nie tylko w procesie likwidacji masy upadłości, ale także prowadząc działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa padłego - w szczególności z zakresu kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych i wykonawstwa. Studia na kierunku Prawo ukończyła na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem w upadłości i kryzysie. Z Kancelarią związana od 1999 roku.

k.jozefowicz@kanecki.pl +48 660 696 601


dr Adam Majchrzak

Doradca restrukturyzacyjny

Doktor nauk ekonomicznych, doradca restrukturyzacyjny. Ekonomista i prawnik zainteresowany upadłością oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Sprawuje funkcje syndyka i tymczasowego nadzorcy sądowego w kilku postępowaniach prowadzonych w stosunku do osób fizycznych i prawnych. Pełni także funkcje likwidatora oraz prokurenta w spółkach kapitałowych oraz pełnomocnika osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kandydat na członka rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zajmujący się zagadnieniami polityki gospodarczej, ekonomii agrarnej, analizy ekonomicznej i strategicznej przedsiębiorstw, a także prawem rolnym. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie na kierunku Ekonomia oraz studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie na kierunku Prawo oraz studia podyplomowe prawa upadłościowego i naprawczego). Z kancelarią związany od 2016 r.

a.majchrzak@kanecki.pl 607992054


Renata Moritz

Kierownik sekretariatu

Kierownik sekretariatu,dzięki zdobytym kwalifikacjom oraz wieloletniej pracy w branży prawniczej posiada doświadczenie w profesjonalnej obsłudze sekretariatu. Dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz asystuje pracy radców prawnych i syndyków. Służy pomocą klientom kancelarii, troszczy się o gości, ale przede wszystkim stawia na dobrą i przyjazną atmosferę panującą w pracy. Z kancelarią związana od 2016 roku.

biuro@kanecki.pl +48 61 8411 265


Michał Nalepa

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra zdobył broniąc pracę pt. „Rada Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym”. Zainteresowanie w kierunku prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zaczął przejawiać jeszcze na studiach. W 2020 roku rozpoczął aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. W roku 2021 złożył z sukcesem egzamin państwowy na licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w ślad za czym w roku 2022 został wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych uzyskawszy licencję numer 1724. W roku 2023 zdał państwowy egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu pod numerem PZ-5539. 

Z kancelarią związany od 2016 roku, wciąż poszerza doświadczenie realizując się jako radca prawny, syndyk i doradca restrukturyzacyjny. Służy konsultacją prawną klientom biznesowym i indywidualnym. Prywatnie miłośnik muzyki, podróży, kultury amerykańskiej i tematyki popularnonaukowej. Pasję realizuje jako autor tekstów i wokalista.

m.nalepa@kanecki.pl +48 502 518 064


Anita Tracz

Radca prawny

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym korporacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się prawo restrukturyzacyjne oraz upadłościowe. Swoją wiedzą wspiera działania doradców restrukturyzacyjnych, w szczególności w zakresie prawa administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa nieruchomości czy też zagadnienia bezskuteczności czynności prawnych. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych. Cechuje ją skrupulatność oraz indywidualne podejście do każdej z prowadzonych spraw. Czas wolny spędza z rodziną, na co dzień praktykuje zdrowy i aktywny tryb życia.

a.tracz@kanecki.pl


Dlaczego warto
wybrać nas?