POWRÓT

Zarządca WSHiG sprzeda obiekt turystyczny w Bolesławowie

Status: Aktualne

Zarządca Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w restrukturyzacji zaprasza do składania ofert na nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Bolesławowie, gm. Stronie Śląskie stanowiącą obiekt turystyczny Willa Sandra (dz. ewid. nr 174 o pow. 3.249 m2, dz. ewid. nr 175 o pow. 7.679 m2 - KW nr SW1K/00086737/0) oraz pawilon gastronomiczny – chatę grillową (dz. ewid. nr 36/3 o pow. 2.000 m2 - KW nr SW1K/00089486/6). Nieruchomość jest położona w rejonie szlaków turystycznych na Śnieżnik i do rezerwatu „Nowa Morawa”, w okresie zimowym z dostępem do pobliskiej stacji narciarskiej Kamienica i oddalonym o ok. 6 km ośrodkiem narciarskim Czarna Góra. Szczegółowy opis ww. nieruchomości zawarty jest w wycenie (analizie wartości) z dnia 31 stycznia 2020 r., z którą można zapoznać się w formie elektronicznej, zgłaszając taką wolę na adres e-mail: biuro@kanecki.pl. Termin na składanie ofert określa się na 19 czerwca 2020 r.