POWRÓT

Zarządca masy sanacyjnej Wyższej Szkoły Handlu i Gastronomii sprzeda nieruchomość

Status: Aktualne

 

Zarządca Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w restrukturyzacji zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławowie, gm. Stronie Śląskie stanowiącej obiekt turystyczny Willa Sandra, składający się z  nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki gruntu  nr 174  i nr 175  położnej w miejscowości  Bolesławów,  dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00086737/0, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki gruntu  nr 36/3  położnej w miejscowości  Bolesławów,  dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00089486/6 wraz ruchomościami stanowiącymi wyposażenie  obiektów.

Nieruchomość jest położona w rejonie szlaków turystycznych na Śnieżnik i do rezerwatu „Nowa Morawa”, w okresie zimowym z dostępem do pobliskiej stacji narciarskiej Kamienica i oddalonym o ok. 6 km ośrodkiem narciarskim Czarna Góra.  

Ze szczegółowym opisem  ww. nieruchomości wraz z regulaminem sprzedaży można zapoznać się w formie elektronicznej, zgłaszając taką wolę na adres e-mail: biuro@kanecki.pl .

Wadium w wysokości 30.000 zł ( słownie: trzydzieści  tysięcy złotych ) wpłacić należy na rachunek masy sanacyjnej : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w restrukturyzacji ,

Santander Ban Polska S.A. 77 1090 1362 0000 0001 4710 4243