POWRÓT

Syndyk sprzeda udziały w spółce pod firmą: POLFABRICS SP. Z O.O.

Cena: 2952

Miejsce: Poznań

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 61 8411 265

Renata Moritz
Kierownik sekretariatu

Syndyk masy upadłości Kashifa Azisa w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda 99 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 950,00 zł w spółce pod firmą: POLFABRICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000460326, NIP: 7811884953).