POWRÓT

Udział 1/150 w nieruchomosći, Mehoffera Warszawa

Cena: 50

Data licytacji: 12/02/2020

Miejsce: Warszawa

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedaje z wolnej ręki udział wynoszący 1/150 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mehoffera 164  w Warszawie, o powierzchni łącznej 2049m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00223471/9. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży dostępny jest u syndyka po kontakcie mailowym bądź telefonicznym.