POWRÓT

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności Wielkopolskiej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Poznaniu - WIELKOPOLSKA SKOK

Cena: 118 924,00 zł

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 510 212 272

Wojciech Czajkowski
Radca prawny

Syndyk masy upadłości Wielkopolskiej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Poznaniu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest:
  1. pakiet 315 wierzytelności przysługujących upadłej WSKOK – szczegółowo opisany w wycenie „Raport z wyceny pakietu wierzytelności SKOK Wielkopolska w upadłości likwidacyjnej na dzień 30.09.2021 r.”, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą jak 40% wartości oszacowania, tj. za cenę 118 924,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote);
  1. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Wielkopolska SKOK”.
  2. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1020 4027 0000 1502 0034 4879.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w ww. Wycenach składników masy upadłości.
  4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży. 
  5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
  6. Z Wycenami oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
    (tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.