POWRÓT

Syndyk sprzeda atrakcyjną działkę w Kępie Niemojewskiej nr 69/26

Miejsce: Kępa Niemojewska

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 660 696 601

Katarzyna Józefowicz - Jokiel
Radca prawny

 

Obwieszczenie

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie o sygn. akt X GUp 638/17 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, za zgodą Sędziego Komisarza przystępuje do sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Kępa Niemojewska, gmina Grabów nad Pilicą, działka 69/26 o powierzchni 0,5380 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00061024/7.

Oferty na zakup w/w nieruchomości mogą składać osoby fizyczne
i prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28).

Szczegółowe warunki sprzedaży z wolnej ręki, po bezpośrednim kontakcie z syndykiem .

Cena minimalna   6500 zł