POWRÓT

Syndyk Rafała Krajki sprzeda atrakcyjne ruchomości - sygn. akt XI GUp 814/20

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

Michał Nalepa
Doradca restrukturyzacyjny

Syndyk masy upadłości Rafała Krajki (sygn. akt XI GUp 814/20) ogłasza sprzedaż ruchomości stanowiących składniki masy upadłości w postaci maszyn i wyposażenia warsztatowego.

Bezwarunkowe oferty na zakup składników masy upadłości podlegających sprzedaży składać należy w Kancelarii Syndyka: ul. Mickiewicza 19, 60-833 Poznań w terminie 30 dni od daty ogłoszenia o sprzedaży (tj. od dnia 30 maja 2022 r.)

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz regulamin sprzedaży pod nr tel. 61 8411 265 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: m.nalepa@kanecki.pl (proszę o kontakt telefoniczny do godziny 12:00, preferowany kontakt za pomocą poczty e-mail).