POWRÓT

syndyk masy upadłości sprzeda wierzytelności pieniężne

Data licytacji: 23/09/2021

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 510 212 272

Wojciech Czajkowski
Radca prawny

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości – wierzytelności
(sygn. akt: XI GUp 348/21; sygn. akt: 492/21)

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży są:
  1. wierzytelność pieniężna z tytułu czynszów dzierżawnych nieruchomości przy ul. Narutowicza 77 w Lesznie o wartości nominalnej w kwocie 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 100% wartości oszacowania, tj. za cenę 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100),

wchodząca w skład masy upadłości dłużnika Mariana Burzyńskiego (sygn. akt: XI GUp 348/21);

  1. wierzytelność pieniężna z tytułu czynszów dzierżawnych nieruchomości przy ul. Narutowicza 77 w Lesznie o wartości nominalnej w kwocie 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 100% wartości oszacowania, tj. za cenę 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100),

wchodząca w skład masy upadłości dłużnika Marii Szymczak (sygn. akt: XI GUp 492/21).

  1. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 23 września 2021 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Marian Burzyński” lub „sprzedaż Maria Szymczak”.
  2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę.
  3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży. 
  4. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (tel. 618417109). Z Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 15:00.