POWRÓT

Syndyk masy upadłości Marka Organistki sprzeda wierzytelności

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 510 212 272

Wojciech Czajkowski
Radca prawny

 

syndyk masy upadłości Marka Organistki

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności

 

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest:
  1. wierzytelność wobec spółki Ambrozja Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszewicach (KRS: 0000374470) wynikająca z prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 22 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt IX GNc 693/20, tj. kwoty 111 872,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz dalszymi należnościami ubocznymi – szczegółowo opisanymi w nakazie zapłaty, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości;
  2. wierzytelność wobec spółki Ambrozja Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszewicach (KRS: 0000374470) wynikającej z prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt IX GNc 90/18, tj. kwoty 163 390,10 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz dalszymi należnościami ubocznymi – szczegółowo opisanymi w nakazie zapłaty, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości.
  1. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 09 czerwca 2022 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż M. Organistka Bartoszewice”.
  2. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży. 
  3. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

Z Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
(tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.0