POWRÓT

syndyk masy upadłości HTS Sp. z o.o. sprzeda ruchomości

Data licytacji: 15/09/2020

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 609 136 166

Jakub Kulesza
Radca prawny

Syndyk masy upadłości Instalacje HTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą                    

        w Poznaniu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości

 

  1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości w postaci sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz pozostałości mebli.
  2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto, składać należy w terminie do dnia 15 września 2020 roku do godz. 12.00 w kancelarii syndyka Syndycy Poznańscy JB Kulesza Sp.k. w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Instalacje HTS”. W toku sprzedaży preferowane będą oferty złożone na pakiet ruchomości.
  3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny. 
  4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać po zgłoszeniu takiej woli w formie elektronicznej na adres e-mail: syndycypoznanscy@wp.pl.