POWRÓT

Sprzedaż składników masy upadłości spółki Mostostal Konin sp. z o. o. w upadłości

Cena: wynikająca z operatu biegłego

Miejsce: Poznań

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Przedmiotem sprzedaży są poszczególne składniki masy upadłości spółki Mostostal Konin sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Kazimierzu Biskupim (KRS 0000118545), w której skład wchodzą ruchomości oraz należności pieniężne opisane w raporcie z wyceny przedsiębiorstwa oraz w opinii E - 5/03/2019 sporządzonych przez biegłego sądowego mgr. inż. Wojciecha Rutkowskiego z dnia 25 marca 2019 r., który jest udostępniony do wglądu w Kancelarii w godz. 9.00 – 17.00 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z syndykiem pod numerem telefonu 61-8411-265) oraz w aktach sprawy sygn. akt: XI GUp 51/19 w czytelni Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań za cenę wskazaną w raporcie z wyłączeniem ruchomości sprzedanych w trybie art. 310 prawa upadłościowego.

Termin składania ofert upływa dnia 6 grudnia 2019 r., decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka.

Pełne warunki sprzedaży dostępne są w kancelarii syndyka, mogą zostać także przesłane na wskazany adres e-mail.