POWRÓT

Sprzedaż pakietu wierzytelności - Mostostal Konin sp. z o. o. w upadłości

Cena: najwyższa zaoferowana

Data licytacji: 07/03/2022

Miejsce: Poznań

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności spółki Mostostal Konin sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Kazimierzu Biskupim (KRS 0000118545), opisanych w raporcie z wyceny przedsiębiorstwa oraz w opinii E - 5/03/2019 sporządzonych przez biegłego sądowego mgr. inż. Wojciecha Rutkowskiego z dnia 25 marca 2019 r., który jest udostępniony do wglądu w Kancelarii w godz. 9.00 – 16.00 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z syndykiem pod numerem telefonu 61-8411-265) oraz w aktach sprawy sygn. akt: XI GUp 51/19 w czytelni Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań za najwyższą zaoferowaną cenę.

Termin składania ofert upływa dnia 7 marca 2022 r. g. 14.00, decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka.

Pełne warunki sprzedaży dostępne są w kancelarii syndyka, mogą zostać także przesłane na wskazany adres e-mail.