POWRÓT

Michał Dudziński w upadłości

Status: W toku

1. DANE UPADŁEGO:

Upadły:  Michał Dudziński
Adres: ul. Dzielna 5/25, 00-162 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
 

2. DANE UPADŁOŚCI:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa
Sygnatura akt upadłości: X GUp 1016/17
Data ogłoszenia Upadłości:  08.12.2017 r.
Syndyk: Katarzyna Kanecka-Małecka
Sędzia Komisarz: SSR Cezary Zalewski

3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 8 grudnia 2017 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2017; numer 245/2017 z 19 grudnia 2017 r.; pozycja 47650;
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • data publikacji w MSiG: 
 • Likwidacja masy: brak składników masy upadłości
 • Zakończenie postępowania:
  • postępowanie w toku