POWRÓT

Jan Popowski w upadłości

Status: W toku

1. DANE UPADŁEGO:

Upadły:  Jan Popowski
Adres: ul. Wieluńska 1/99, 01-240 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
 

2. DANE UPADŁOŚCI:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa
Sygnatura akt upadłości: X GUp 972/17
Data ogłoszenia Upadłości:  28.11.2017 r.
Syndyk: Katarzyna Kanecka-Małecka
Sędzia Komisarz: SSR Arkadiusz Zagrobelny

3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 28 listopada 2017 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2017; numer 237/2017 z 7 grudnia 2017 r.; pozycja 45754;
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • data publikacji w MSiG: 
 • Likwidacja masy: brak składników masy upadłości
 • Zakończenie postępowania:
  • postępowanie w toku