POWRÓT

Iza Borowska w upadłości

Status: W toku

1. DANE UPADŁEGO:

Upadły:  Iza Borowska
Adres: ul. Żeglugi Wiślanej 1/51, 03-043 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
 

2. DANE UPADŁOŚCI:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa
Sygnatura akt upadłości: X GUp 128/18
Data ogłoszenia Upadłości:  09.02.2018 r.
Syndyk: Katarzyna Kanecka-Małecka
Sędzia Komisarz: SSR Arkadiusz Zagrobelny

3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 9 lutego 2018 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2018; numer 35/2018 z 19 lutego 2018 r.; pozycja 7300;
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • data publikacji w MSiG: 
 • Likwidacja masy: brak składników masy upadłości
 • Zakończenie postępowania:
  • postępowanie w toku