POWRÓT

Henryka Biarda w upadłości

Status: W toku

1. DANE UPADŁEGO:

Upadły:  Henryka Biarda
Adres: ul.Batalionu Czwartaków, Góra Kalwaria
Województwo: Mazowieckie
 

2. DANE UPADŁOŚCI:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa
Sygnatura akt upadłości: X GUp 626/16
Data ogłoszenia Upadłości:  21.09.2016 r.
Syndyk: Katarzyna Józefowicz-Jokiel
Sędzia Komisarz: SSR Aneta Kaftańska

3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 21 września 2016 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2016; numer 196/16 z 10 października 2016 r.; pozycja 25648;
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • data publikacji w MSiG: 
 • Likwidacja masy: brak składników masy upadłości
 • Zakończenie postępowania:
  • postępowanie w toku