POWRÓT

Barbara Sas-Uhrynowska w upadłości

Status: W toku

1. DANE UPADŁEGO:

Upadły:  Barbara Sas-Uhrynowska
Adres: ul.J.Mianowskiego 15/55, 02-044 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
 

2. DANE UPADŁOŚCI:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa
Sygnatura akt upadłości: X GUp 83/17
Data ogłoszenia Upadłości:  03.02.2017 r.
Syndyk: Katarzyna Józefowicz-Jokiel
Sędzia Komisarz: SSR Anna Żuława

3. AKTUALNY STAN POSTĘPOWANIA:

 • Ogłoszenie upadłości
  • data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 3 lutego 2017 r.
  • publikacja w MSiG: rocznik 2017; numer 37/2017 z 22 lutego 2017 r.; pozycja 6512;
 • Lista wierzytelności:
  • data zgłoszenia wierzytelności: 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  • data publikacji w MSiG: 
 • Likwidacja masy: brak składników masy upadłości
 • Zakończenie postępowania:
  • postępowanie w toku