Elżbieta i Zbigniew Burdzińscy

Status: Postępowanie upadłościowe

Złożono do akt postępowania upadłościowego odrębne plany podziałów ze sprzedaży przedmiotów obciążonych rzeczowo – nieruchomości położonej w Suchym Lesie, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę…


Elżbieta i Zbigniew Burdzińscy

Dorota Onaszkiewicz w upadłości likwidacyjnej

Data rozpoczęcia: 10/02/2016

Status: Postępowanie upadłościowe

Prawomocny i zrealizowany ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości


Dorota Onaszkiewicz w upadłości likwidacyjnej