Postępowanie upadłościowe pod kontrolą

Ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika skutkuje przejęciem zarządu nad majątkiem upadłego przez syndyka. Kancelaria posiadając ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych, oferuje nie tylko likwidację składników masy upadłości, prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego, ale także skuteczne reprezentowanie w procesach sądowych, mających na celu wyegzekwowanie od dłużników należnych kwot. Doświadczony i skuteczny w swych działaniach syndyk, współpracujący z zespołem posiadającym szeroką wiedzę i praktykę w zakresie ekonomii, księgowości i prawa jest gwarantem usług na najwyższym poziomie. We współpracy z Kancelarią Kanecki i Wspólnicy znajdą Państwo dokładnie to, czego potrzebuje Państwa firma.

Syndycy poznańscy

Celem zawiązania spółki byłostworzenie podmiotu składającego się z grupy doświadczonych prawników posiadających licencję syndyka. Korzystając z doświadczenia i wiedzy wszystkich wspólników, spółka ta jako syndyk może być wyznaczana w sprawach skomplikowanych, wielowątkowych, często wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej całego zespołu. Podmiot wyznaczony został syndykiem w postępowaniach takich jak APRIVIA S.A. w Wysogotowie, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „POZNAŃ” Sp. z o.o. w Poznaniu, ITSC Sp. z o.o. w Poznaniu, Instalacje HTS Sp. z o.o. w Poznaniu. Spółka z siedzibą w Poznaniu powstała w 2010 roku pod pełną nazwą Syndycy Poznańscy Grenda, Józefowicz – Jokiel, Kulesza sp.k.

Kanecki i Wspólnicy Restrukturyzacja

Spółka Kanecki i Wspólnicy Restrukturyzacja sp.j. z siedzibą w Poznaniu, posiadająca oddział w Warszawie, to odpowiedź na zmianę przepisów i wprowadzenie w życie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku. Podmiot tworzony jest przez radców prawnych posiadających licencje doradców restrukturyzacyjnych. Do współpracy zostali zaproszeni także specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. Korzystając z ponad dwudziestoletniego doświadczenia w obsłudze przedsiębiorstw, także w trakcie postępowań naprawczych, Kanecki i Wspólnicy Restrukturyzacja jest podmiotem dającym rękojmie profesjonalnego przeprowadzenia restrukturyzacji Państwa firmy.