POWRÓT

Syndyk sprzeda wierzytelności

Miejsce: Warszawa

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 660 696 601

Katarzyna Józefowicz - Jokiel
Radca prawny

Działając jako syndyk masy upadłości  osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej Pana Michała Bogusławskiego , zapraszam do składania ofert na zakup wierzytelności w kwocie głównej 30.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi  od dnia 27 kwietnia 2007 roku oraz kosztami procesu 375 zł , przysługującej upadłemu od dłużniczki  Kamili Orłowskiej, ostatnio zamieszkałej w Pruszkowie przy ul. Platanowej 2/5, co do której na podstawie nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 29 lipca 2008 roku ( sygn. akt INc 46/08),  prowadzone było postępowanie  egzekucyjne umorzone  dnia 29 czerwca 2012 roku. Cena minimalna sprzedaży  2000 zł