POWRÓT

Sprzedaż wierzytelności

Cena: bez ceny minimalnej

Data licytacji: 30/03/2018

Miejsce: Cała Polska

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny


Syndyk masy upadłości Marka Koźbiała w upadłości, sygn. akt X GUp 425/17, obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności w łącznej kwocie 2.164,80 zł, przysługującej od osoby fizycznej w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Oferty należy składać w Biurze Syndyka w Warszawie (ul. Szpitalna 6 lok.8) lub przesyłać je na adres tegoż Biura listami poleconymi (przy czym decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) do dnia 30 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz warunki jej sprzedaży można uzyskać pod adresem email: k.kanecka@kanecki.pl