POWRÓT

Sprzedaż wierzytelności - BSI sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

Cena: 309990

Data licytacji: 31/05/2017

Miejsce: Poznań

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości spółki „BSI POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu, sygn.akt XI GUp 48/12,  za zgodą Sędziego Komisarza przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki pakietu wierzytelności  w kwocie 1.033.300,00  zł wchodzących   w skład masy upadłości przedmiotowej spółki za cenę najkorzystniejszą , nie niższą jednak  niż 30% wartości t.j. 309.990,00 zł.

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności w kwocie 1.033.300,00 zł określony postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2017 r. za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż łącznie 30% wartości t.j. 309.990,00 zł.
  2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (pakietu wierzytelności) z określeniem oferowanej ceny składać należy w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu ul.Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż wierzytelności BSI POLSKA Sp. z o.o.”.
  3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.