POWRÓT

Sprzedaż wierzytelności - BSI sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

Cena: 154995

Data licytacji: 28/02/2018

Miejsce: Poznań

Status: Aktualne

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 604 414 171

Katarzyna Kanecka - Małecka
Radca prawny

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości spółki „BSI POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu, sygn.akt XI GUp 48/12,  za zgodą Sędziego Komisarza przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki pakietu wierzytelności  w kwocie 1.033.300,00  zł przysługującej upadłemu względem BSI Polska Invest sp. z o. o. za cenę najkorzystniejszą , nie niższą jednak  niż 15% wartości t.j. 154.995,00 zł.

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności w kwocie 1.033.300,00 zł określony postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 20 września 2017 r. za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż łącznie 15% wartości t.j. 154.995,00 zł.
  2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży  z określeniem oferowanej ceny składać należy w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu ul.Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż wierzytelności BSI POLSKA Sp. z o.o.”.
  3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.